เนื้อเพลง+ซับไทย Welcome To My Playground - NCT 127 Hangul lyrics+Thai sub

เนื้อเพลง+ซับไทย Welcome To My Playground - NCT 127 Hangul lyrics+Thai sub - Hallo sahabat Blog Speedtest Online, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul เนื้อเพลง+ซับไทย Welcome To My Playground - NCT 127 Hangul lyrics+Thai sub, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Thai Sub, Artikel Zhang's Lyrics, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : เนื้อเพลง+ซับไทย Welcome To My Playground - NCT 127 Hangul lyrics+Thai sub
link : เนื้อเพลง+ซับไทย Welcome To My Playground - NCT 127 Hangul lyrics+Thai sub

Baca juga


เนื้อเพลง+ซับไทย Welcome To My Playground - NCT 127 Hangul lyrics+Thai sub

Welcome To My Playground - NCT 127


I don’t understand
어디서 누구랑 있니
ออดีซอ นูกูรัง อิซนี
라고 한번은
ราโก ฮันบอนนึน
물어볼 것도 같은데 you said
มุลรอบล คอซโด คัททึนเด you said
멍하니 있다가 돌이켜 보면
มองฮานี อิซดากา ทลรีคยอ โบมยอน
반복되는 일상에 난 뭔가 더 필요해
บันบกดเวนึน อิลซังเง นัน มวอนกา ทอ พิลโยแฮ
Keep me guessin’ keep me guessin’
Why you trippin’ why you trippin’
If you wanna play with me
wanna stay with me
You’d better come better come here
Keep me guessin’ keep me guessin’
Why you trippin why you trippin’
If you wanna play with me
wanna stay with me
You’d better come here now
널 만나고 이 도시는
นอล มันนาโก อี โทชีนึน
눈부시게 빛나 어디든
นุนบูชีเก บิชนา ออดีดึน
나를 어린 아이처럼 만들어
นารึล ออริน อาอีชอรอม มันดึลรอ
또 마음껏 놀고 싶어 난
โต มาอึมกอซ นลโก ชิพพอ นัน
회색 빛의 기억을
ฮเวแซก บิชเช คีออกกึล
알록달록하게 넌 물들여
อัลรกดัลรกฮาเก นอน มุลดึลยอ
나의 모든 순간 속에 놀러 와
นาเอ โมดึน ซุนกัน ซกเก นลรอ วา
see me now sing it now
Welcome to my playground
Oh 너와 함께라면
Oh นอวา ฮัมเกรามยอน
어디든지
ออดีดึนจี
Follow follow
언제까지라도
ออนเจกาจีราโด
같은 곳을 바라봐
คัททึน คซซึล บาราบวา
Eh Oh Eh Oh Eh Oh Ehy
Eh Oh Eh Oh Eh Oh Ehy
이 노랠 같이 불러
อี โนแรล คัทที บุลรอ
Eh Oh Eh Oh Eh Oh Ehy
Eh Oh Eh Oh Eh Oh Ehy
I don’t get it now
어디서 뭐하고 있니 라고 한번은
ออดีซอ มวอฮาโก อิซนี ราโก ฮันบอนนึน
물어 볼 것 만도 같은데
มุลรอ บล คอซ มันโด คัททึนเด
I can’t imagine life
너 없인 못산다고
นอ ออบชิน มซซันดาโก
말로만 하면 뭐해 이젠 보여줘 내게
มัลโรมัน ฮามยอน มวอแฮ อีเจน โบยอจวอ แนเก
Keep me guessin’ keep me guessin’
Why you trippin’ why you trippin’
If you wanna play with me
wanna stay with me
You’d better come better come here
Keep me guessin’ keep me guessin’
Why you trippin why you trippin’
If you wanna play with me
wanna stay with me
You’d better come here now
널 만나고 이 도시는
นอล มันนาโก อี โทชีนึน
눈부시게 빛나 어디든
นุนบูชีเก บิชนา ออดีดึน
나를 어린 아이처럼 만들어
นารึล ออริน อาอีชอรอม มันดึลรอ
또 마음껏 놀고 싶어 난
โต มาอึมกอซ นลโก ชิพพอ นัน
회색 빛의 기억을
ฮเวแซก บิชเช คีออกกึล
알록달록하게 넌 물들여
อัลรกดัลรกฮาเก นอน มุลดึลยอ
나의 모든 순간 속에 놀러 와
นาเอ โมดึน ซุนกัน ซกเก นลรอ วา
see me now sing it now
Welcome to my playground
Oh 너와 함께라면
Oh นอวา ฮัมเกรามยอน
어디든지
ออดีดึนจี
Follow follow
언제까지라도
ออนเจกาจีราโด
같은 곳을 바라봐
คัททึน คซซึล บาราบวา
Eh Oh Eh Oh Eh Oh Ehy
Eh Oh Eh Oh Eh Oh Ehy
이 노랠 같이 불러
อี โนแร คัทที บุลรอ
Eh Oh Eh Oh Eh Oh Ehy
Eh Oh Eh Oh Eh Oh Ehy
어떤 말로도 설명 할 수 없어
ออตอน มัลโรโด ซอลมยอง ฮัล ซู ออบซอ
수많은 얘기들
ซูมันนึน แยกีดึล
and it’s all about us
난 정말 믿을 수 없어
นัน ชองมัล มิดดึล ซู ออบซอ
I wanna do it all day
하다가 멈춘 얘기는
ฮาดากา มอมชุน แยกีนึน
다음에 들려줄게
ทาอึมเม ทึลรยอจุลเก
Shawty that’s you
Welcome to my zone girl
let me take your hand
끌어당겨 closer 내 앞에 너 밖에
กึลรอดังกยอ closer แน อัพเพ นอ บักเก
시야 속엔 오직 너
ชียา ซกเกน โอจิก นอ
나머지는 그저 frame
นามอจีนึน คือจอ frame
사뿐하게 걸어 spin twirl
ซาปุนฮาเก คอลรอ spin twirl
How about we dance
Hey buddy
Welcome to my Playground
빨리 와 모두 내게 줄을 서
ปัลรี วา โมดู แนเก ชุลรึล ซอ
N의 경계에 모두 멈춰서
N เอ คยองกเยเอ โมดู มอมชวอซอ
Would you
would you pour one up
오늘의 바텐던
โอนึลเร บาเทนดอน
여기 snob 저기 snob들도
ยอกี snob ชอกี snob ทึลโด
춤을 추게 해 dance
ชุมมึล ชูเก แฮ dance
같은 곳을 바라봐
คัททึน คซซึล บาราบวา
Eh Oh Eh Oh Eh Oh Ehy
Eh Oh Eh Oh Eh Oh Ehy
이 노랠 같이 불러
อี โนแรล คัทที บุลรอ
Eh Oh Eh Oh Eh Oh Ehy
Eh Oh Eh Oh Eh Oh Ehy
Cr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย Welcome To My Playground - NCT 127 Hangul lyrics+Thai sub


Demikianlah Artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Welcome To My Playground - NCT 127 Hangul lyrics+Thai sub

Sekianlah artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Welcome To My Playground - NCT 127 Hangul lyrics+Thai sub kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Welcome To My Playground - NCT 127 Hangul lyrics+Thai sub dengan alamat link http://blog.speedtestonline.asia/2018/12/welcome-to-my-playground-nct-127-hangul.html