เนื้อเพลง+ซับไทย Sorry To Myself (마음아 미안해) - Baek A Yeon (백아연) Hangul lyrics+Thai sub

เนื้อเพลง+ซับไทย Sorry To Myself (마음아 미안해) - Baek A Yeon (백아연) Hangul lyrics+Thai sub - Hallo sahabat Blog Speedtest Online, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul เนื้อเพลง+ซับไทย Sorry To Myself (마음아 미안해) - Baek A Yeon (백아연) Hangul lyrics+Thai sub, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Thai Sub, Artikel Zhang's Lyrics, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : เนื้อเพลง+ซับไทย Sorry To Myself (마음아 미안해) - Baek A Yeon (백아연) Hangul lyrics+Thai sub
link : เนื้อเพลง+ซับไทย Sorry To Myself (마음아 미안해) - Baek A Yeon (백아연) Hangul lyrics+Thai sub

Baca juga


เนื้อเพลง+ซับไทย Sorry To Myself (마음아 미안해) - Baek A Yeon (백아연) Hangul lyrics+Thai sub

Sorry To Myself (마음아 미안해) - Baek A Yeon (백아연)마음아 미안해 또 아프게 하네
มาอึมมา มีอันแฮ โต อาพือเก ฮาเน
나 왜 그랬을까 고작 그런 사람에게
นา แว คือแรซซึลกา โคจัก คือรอน ซารัมเมกา
너를 연 걸까
นอรึล ยอน คอลกา
바보라 날 욕해 늘 이런 식이네
พาโบรา นัล ยกแฮ นึล อีรอน ชิกกีเน
이럴 줄 몰랐어 헤픈
อีรอล ชุล มลรัซซอ เฮพึน
너로 만들어 버리고 말았어
นอโร มันดึลรอ บอรีโก มัลรัซซอ
넌 하루 종일 우는데 걘 웃고 있잖아
นอน ฮารู ชงงิล อูนึนเด คแยน อุซโก อิซจันนา
넌 이렇게 버거운데 걘 잘 지내니까
นอน อีรอคเค บอกออุนเด คแยน ชัล ชีแนนีกา
마음아 미안해 제발 그만해
มาอึมมา มีอันแฮ เชบัล คือมันแฮ
아파하는 일
อาพาฮานึน อิล
그래 봤자 몰라주니까
คือแร บวัซจา มลราจูนีกา
마음아 미안해 꼭꼭 잠궈 둘게
มาอึมมา มีอันแฮ กกกก ชัมกวอ ทุลเก
상처받지 않게 다신 너를
ซังชอบัดจี อันเก ทาชิน นอรึล
함부로 꺼내지 않을래 날 믿어줘
ฮัมบูโร กอแนจี อันนึลแร นัล มิดดอจวอ
넌 하루 종일 우는데 걘 웃고 있잖아
นอน ฮารู ชงงิล อูนึนเด คแยน อุซโก อิซจันนา
넌 이렇게 버거운데 걘 잘 지내니까
นอน อีรอคเค บอกออุนเด คแยน ชัล ชีแนนีกา
마음아 미안해 제발 그만해
มาอึมมา มีอันแฮ เชบัล คือมันแฮ
아파하는 일
อาพาฮานึน อิล
그래 봤자 몰라주니까
คือแร บวัซจา มลราจูนีกา
시간이 지나면 웃을 순 있겠지
ชีกันนี ชีนามยอน อุซวึล ซุน อิซเกซจี
하지만 기억은 또 괴롭히겠지
ฮาจีมัน คีออกกึน โต คเวรบฮีเกซจี
꼭 벌받았으면 나만큼 아파 봤으면
กก บอลบาดัซซือมยอน นามันคึม อาพา บวัซซือมยอน
아무리 후회해도 어쩔 수 없잖아
อามูรี ฮูฮเวแฮโด ออจอล ซู ออบจันนา
어차피 그럴 일이 그렇게 됐나 봐
ออชาพี คือรอล อิลรี คือรอคเค ทแวซนา บวา
마음아 미안해 제발 그만해
มาอึมมา มีอันแฮ เชบัล คือมันแฮ
미워하는 일
มีวอฮานึน อิล
그럴 가치도 없어
คือรอล คาชีโด ออบซอ
그러기엔 아까워 미안
คือรอกีเอน อากาวอ มีอัน
마음아 정말 미안해
มาอึมมา ชองมัล มีอันแฮ

Cr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย Sorry To Myself (마음아 미안해) - Baek A Yeon (백아연) Hangul lyrics+Thai sub


Demikianlah Artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Sorry To Myself (마음아 미안해) - Baek A Yeon (백아연) Hangul lyrics+Thai sub

Sekianlah artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Sorry To Myself (마음아 미안해) - Baek A Yeon (백아연) Hangul lyrics+Thai sub kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Sorry To Myself (마음아 미안해) - Baek A Yeon (백아연) Hangul lyrics+Thai sub dengan alamat link http://blog.speedtestonline.asia/2018/12/sorry-to-myself-baek-yeon-hangul.html