เนื้อเพลง+ซับไทย King - Jinyoung & BamBam GOT7 Hangul lyrics+Thai sub

เนื้อเพลง+ซับไทย King - Jinyoung & BamBam GOT7 Hangul lyrics+Thai sub - Hallo sahabat Blog Speedtest Online, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul เนื้อเพลง+ซับไทย King - Jinyoung & BamBam GOT7 Hangul lyrics+Thai sub, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Thai Sub, Artikel Zhang's Lyrics, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : เนื้อเพลง+ซับไทย King - Jinyoung & BamBam GOT7 Hangul lyrics+Thai sub
link : เนื้อเพลง+ซับไทย King - Jinyoung & BamBam GOT7 Hangul lyrics+Thai sub

Baca juga


เนื้อเพลง+ซับไทย King - Jinyoung & BamBam GOT7 Hangul lyrics+Thai sub

King - Jinyoung & BamBam GOT7


On the top
Put your hands up for the king
On the top
Put your hands up for the king
I’m the king hey hey
I’m the king hey hey
Long time no see
여기저기 들리는 함성소리
ยอกีชอกี ทึลรีนึน ฮัมซองโซรี
Everything’s on me
이 목소린 우리 관계의 연결고리
อี มกโซริน อูรี ควันกเยเอ ยอนกยอลโกรี
나 그대들의 목을 타게 하는 방화범
นา คือแดดึลเร มกกึล ทาเก ฮานึน บังฮวาบอม
목을 물어 뜯길 원하는 Like a 범
มกกึล มุลรอ ตึดกิล วอนฮานึน Like a บอม
Pom pom pom pom
Pull the trigger bomb bomb 폭발 전
Pull the trigger bomb bomb พกบัล ชอน
살며시 짓는 내 미소는 덤
ซัลมยอชี ชิซนึน แน มีโซนึน ทอม
Oh 손목에 Rollie
Oh ซกมกเก Rollie
Oh YSL on my feed
Oh oh money in my pocket
Oh oh ICE on my neck
On the top
Put your hands up for the king
On the top
Put your hands up for the king
I’m the king hey hey
I’m the king hey hey
On the top
Put your hands up for the king
On the top
Put your hands up for the king
I’m the king hey hey
I’m the king hey hey
King Double B
I’m the king 나는 싸워
I'm the king นานึน ซาวอ
Like bulldozer
King of the K-pop
King of the booster
경고할게
คยองโกฮัลเก
니들 날 잘못 건들다가
นีดึล นัล ชัลมซ คอนดึลดากา
난 봐주지않아
นัน บวาจูจีอันนา
너희 등 목이 없어져
นอเฮ ทึง มกกี ออบซอจยอ
Welcome to my kingdom
누구든 다 씹어 Y’all know
นูกูดึน ทา ซิบบอ Y'all know
누구 왕인지 다들 고갤 숙여
นูกู วังอินจี ทาดึล โคแกล ซุกยอ
Everybody say Long live the king
Put your mother father
Hands up for the king
Everybody
Oh 손목에 Rollie
Oh ซกมกเก Rollie
Oh YSL on my feed
Oh oh money in my pocket
Oh oh ICE on my neck
On the top
Put your hands up for the king
On the top
Put your hands up for the king
I’m the king hey hey
I’m the king hey hey
On the top
Put your hands up for the king
On the top
Put your hands up for the king
I’m the king hey hey
I’m the king
On the top
Put your hands up for the king
On the top
Put your hands up for the king
I’m the king hey hey
I’m the king hey hey
On the top
Put your hands up for the king
On the top
Put your hands up for the king
I’m the king hey hey
I’m the king hey hey
Cr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย King - Jinyoung & BamBam GOT7 Hangul lyrics+Thai sub


Demikianlah Artikel เนื้อเพลง+ซับไทย King - Jinyoung & BamBam GOT7 Hangul lyrics+Thai sub

Sekianlah artikel เนื้อเพลง+ซับไทย King - Jinyoung & BamBam GOT7 Hangul lyrics+Thai sub kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel เนื้อเพลง+ซับไทย King - Jinyoung & BamBam GOT7 Hangul lyrics+Thai sub dengan alamat link http://blog.speedtestonline.asia/2018/12/king-jinyoung-bambam-got7-hangul.html