เนื้อเพลง+ซับไทย I’m sorry for the trouble (힘들게 했다면 미안해)(The worst break-up in my life OST Part 3) - Kim Hyo Jin (김효진) Hangul lyrics+Thai sub

เนื้อเพลง+ซับไทย I’m sorry for the trouble (힘들게 했다면 미안해)(The worst break-up in my life OST Part 3) - Kim Hyo Jin (김효진) Hangul lyrics+Thai sub - Hallo sahabat Blog Speedtest Online, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul เนื้อเพลง+ซับไทย I’m sorry for the trouble (힘들게 했다면 미안해)(The worst break-up in my life OST Part 3) - Kim Hyo Jin (김효진) Hangul lyrics+Thai sub, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Thai Sub, Artikel Zhang's Lyrics, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : เนื้อเพลง+ซับไทย I’m sorry for the trouble (힘들게 했다면 미안해)(The worst break-up in my life OST Part 3) - Kim Hyo Jin (김효진) Hangul lyrics+Thai sub
link : เนื้อเพลง+ซับไทย I’m sorry for the trouble (힘들게 했다면 미안해)(The worst break-up in my life OST Part 3) - Kim Hyo Jin (김효진) Hangul lyrics+Thai sub

Baca juga


เนื้อเพลง+ซับไทย I’m sorry for the trouble (힘들게 했다면 미안해)(The worst break-up in my life OST Part 3) - Kim Hyo Jin (김효진) Hangul lyrics+Thai sub

I’m sorry for the trouble (힘들게 했다면 미안해)(The worst break-up in my life OST Part 3) - Kim Hyo Jin (김효진)


우린 다를 거라 믿었어
อูริน ทารึล คอรา มิดดอซซอ
너는 그럴 거라 믿었어
นอนึน คือรอล คอรา มิดดอซซอ
서로에게 익숙해지는 일이
ซอโรเอเก อิกซุกแฮจีนึน อิลรี
더 좋을 거라고 믿고만 있었어
ทอ โชอึล คอราโก มิดโกมัน อิซซอซซอ
시간이 필요하다면 내가 기다릴게
ชีกันนี พิลโยฮาดามยอน แนกา คีดาริลเก
언제까지든 니 맘 돌아선다면
ออนเจกาจีดึน นี มัม ทลราซอนดามยอน
내가 널 힘들게 했다면 미안해 정말
แนกา นอล ฮิมดึลเก แฮซดามยอน มีอันแฮ ชองมัล
그러니 제발 더는 이러지 마
คือรอนี เชบัล ทอนึน อีรอจี มา
아직 널 사랑해 널 사랑해
อาจิก นอล ซารังแฮ นอล ซารังแฮ
왜 날 자꾸 비참하게 만들어
แว นัล ชากู บีชัมฮาเก มันดึลรอ
내가 힘들어도 좋니 아파해도 괜찮니
แนกา ฮิมดึลรอโด โชนี อาพาแฮโด แควนชันนี
넌 정말 끝인 거니 정말
นอน ชองมัล กึททิน คอนี ชองมัล
바라보면 마냥 좋았던 시간
บาราโบมยอน มานยัง โชอัซดอน ชีกัน
그때가 그리워 자꾸만 떠올라
คือแตกา คือรีวอ ชากูมัน ตออลรา
시간이 지나간대도 나는 여기에서
ชีกันนี ชีนากันแดโด นานึน ยอกีเอซอ
떠날 수 없이 살아가야 하겠지
ตอนัล ซู ออบชี ซัลรากายา ฮาเกซจี
내가 널 힘들게 했다면 미안해 정말
แนกา นอล ฮิมดึลเก แฮซดามยอน มีอันแฮ ชองมัล
그러니 제발 더는 이러지 마
คือรอนี เชบัล ทอนึน อีรอจี มา
아직 널 사랑해 널 사랑해
อาจิก นอล ซารังแฮ นอล ซารังแฮ
왜 날 자꾸 비참하게 만들어
แว นัล ชากู บีชัมฮาเก มันดึลรอ
내가 힘들어도 좋니 아파해도 괜찮니
แนกา ฮิมดึลรอโด โชนี อาพาแฮโด แควนชันนี
넌 정말 끝인 거니
นอน ชองมัล กึททิน คอนี
이건 꿈일 거야 믿고 싶지 않아
อีกอน กุมมิล คอยา มิดโก ชิพจี อันนา
도무지 난 받아들일 수 없어
โทมูจี นัน บาดาดึลริล ซู ออบซอ
아직 널 사랑해 널 사랑해
อาจิก นอล ซารังแฮ นอล ซารังแฮ
왜 날 자꾸 비참하게 만들어
แว นัล ชากู บีชัมฮาเก มันดึลรอ
내가 힘들어도 좋니 아파해도 괜찮니
แนกา ฮิมดึลรอโด โชนี อาพาแฮโด แควนชันนี
넌 정말 끝인 거니 정말
นอน ชองมัล กึททิน คอนี ชองมัลCr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย I’m sorry for the trouble (힘들게 했다면 미안해)(The worst break-up in my life OST Part 3) - Kim Hyo Jin (김효진) Hangul lyrics+Thai sub


Demikianlah Artikel เนื้อเพลง+ซับไทย I’m sorry for the trouble (힘들게 했다면 미안해)(The worst break-up in my life OST Part 3) - Kim Hyo Jin (김효진) Hangul lyrics+Thai sub

Sekianlah artikel เนื้อเพลง+ซับไทย I’m sorry for the trouble (힘들게 했다면 미안해)(The worst break-up in my life OST Part 3) - Kim Hyo Jin (김효진) Hangul lyrics+Thai sub kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel เนื้อเพลง+ซับไทย I’m sorry for the trouble (힘들게 했다면 미안해)(The worst break-up in my life OST Part 3) - Kim Hyo Jin (김효진) Hangul lyrics+Thai sub dengan alamat link http://blog.speedtestonline.asia/2018/12/im-sorry-for-trouble-worst-break-up-in.html