เนื้อเพลง+ซับไทย I Love You (알러뷰) - EXID (이엑스아이디) Hangul lyrics+Thai sub

เนื้อเพลง+ซับไทย I Love You (알러뷰) - EXID (이엑스아이디) Hangul lyrics+Thai sub - Hallo sahabat Blog Speedtest Online, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul เนื้อเพลง+ซับไทย I Love You (알러뷰) - EXID (이엑스아이디) Hangul lyrics+Thai sub, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Thai Sub, Artikel Zhang's Lyrics, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : เนื้อเพลง+ซับไทย I Love You (알러뷰) - EXID (이엑스아이디) Hangul lyrics+Thai sub
link : เนื้อเพลง+ซับไทย I Love You (알러뷰) - EXID (이엑스아이디) Hangul lyrics+Thai sub

Baca juga


เนื้อเพลง+ซับไทย I Love You (알러뷰) - EXID (이엑스아이디) Hangul lyrics+Thai sub

I Love You (알러뷰) - EXID (이엑스아이디)I love u like like like like like
like like like like
like like like like like
like like like like
like like like like
like like like like like
I love u like
like like like like
like like like like
like like like like like
like like like like
like like like like
like like like like like
I love u like
깨물어 버리고 싶은 새빨간 사과처럼
แกมุลรอ บอรีโก ชิพพึน แซปัลกัน ซากวาชอรอม
I love u like
네 입술 위에 묻은 달콤한 크림처럼
เน อิบซุล วีเอ มุดดึน ทัลคมฮัน คือริมชอรอม
I love u like
삼켜버리고 싶은 새콤한 과즙처럼
ซัมคยอบอรีโก ชิพพึน แซคมฮัน คเวจึบชอรอม
I love u like
Peanut butter jam
바른 것처럼 내가 널 I love u like
บารึน คอซชอรอม แนกา นอล I love u like
I love u like
Like 휴일 일 끝나고
Like ฮยูอิล อิล กึทนาโก
마시는 beer chill
มาชีนึน beer chill
I love u like
Like game and 3 bottles of
Dom 88 champagne
I love u like
Ya ya 걍 넌 예술 살아있는 David
Ya ya คยัง นอน เยซุล ซัลราอิซนึน David
날 눈뜨게 해준
นัล นุนตือเก แฮจุน
I love u like
넌 내 마지막
นอน แน มาจีมัก
사랑일테고 내 심장 도려내
ซารังอิลเทโก แน ชิมจัง โทรยอแน
훔친 넌 나의괴도
ฮุมชิน นอน นาเอกเวโด
Baby 넌 위험해 위험해
Baby นอน วีฮอมแฮ วีฮอมแฮ
그렇게 나를 보면
คือรอคเค นารึล โบมยอน
I can’t hold it anymore
오늘밤 떠날래 너와 내 기억속에
โอนึลบัม ตอนัลแร นอวา แน คีออกซกเก
영원히 지워지지 않게 oh baby
ยองวอนฮี ชีวอจีจี อันเก oh baby
I love u I love u love u love u
oh baby
I love u I love u love u love u
I love u like
like like like like
like like like like
like like like like like
like like like like
like like like like
like like like like like
I love u like
like like like like
like like like like
like like like like like
like like like like
like like like like
like like like like like
I love u
wanna hold u
wanna wanna hold u
헤어나올수 없어 wanna love u
เฮออนาอลซู ออบซอ wanna love u
니가 계속해 잡고 흔들어 날 또
นีกา คเยซกแฮ ชับโก ฮึนดึลรอ นัล โต
날 붕붕 뜨게 만들어 자꾸
นัล บุงบุง ตือเก มันดึลรอ ชากู
기대해 우리 둘이 보낼
คือแดแฮ อูรี ทุลรี โบแนล
Big bad day 불이 붙어버린
Big bad day บุลรี บุททอบอริน
Me and babe
딱딱하게 굳어 있지말고
ตักตักฮาเก คุดดอ อิซจีมัลโก
Sit back and relax
네가 생각하는것보다 훨씬
เนกา แซงกักฮานึนกอซโบดา ฮวอลซิน
많이 좋아하는것 같아
มันนี โชอาฮานึนกอซ คัททา
It feels right
baby you’re so fine
na na na nana nanananana
정신나간 사람처럼 I LOVE U
ชองิชนนากัน ซารัมชอรอม I LOVE YOU
Baby 넌 위험해 위험해
Baby นอน วีฮอมแฮ วีฮอมแฮ
그렇게 나를 보면
คือรอคเค นารึล โบมยอน
I can’t hold it anymore
오늘밤 떠날래 너와 내 기억속에
โอนึลบัม ตอนัลแน นอวา แน คีออกซกเก
영원히 지워지지 않게 oh baby
ยองวอนฮี ชีวอจีจี อันเก oh baby
I love u I love u love u love u
Oh baby
I love u I love u love u love u
I love u like
like like like like
like like like like
like like like like like
like like like like
like like like like
like like like like like
I love u like
like like like like
like like like like
like like like like like
like like like like
like like like like
like like like like like
I love u like
like like like like
like like like like
like like like like like

Cr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย I Love You (알러뷰) - EXID (이엑스아이디) Hangul lyrics+Thai sub


Demikianlah Artikel เนื้อเพลง+ซับไทย I Love You (알러뷰) - EXID (이엑스아이디) Hangul lyrics+Thai sub

Sekianlah artikel เนื้อเพลง+ซับไทย I Love You (알러뷰) - EXID (이엑스아이디) Hangul lyrics+Thai sub kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel เนื้อเพลง+ซับไทย I Love You (알러뷰) - EXID (이엑스아이디) Hangul lyrics+Thai sub dengan alamat link http://blog.speedtestonline.asia/2018/12/i-love-you-exid-hangul-lyricsthai-sub.html