เนื้อเพลง+ซับไทย Higher - Mark & Jinyoung GOT7 Hangul lyrics+Thai sub

เนื้อเพลง+ซับไทย Higher - Mark & Jinyoung GOT7 Hangul lyrics+Thai sub - Hallo sahabat Blog Speedtest Online, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul เนื้อเพลง+ซับไทย Higher - Mark & Jinyoung GOT7 Hangul lyrics+Thai sub, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Thai Sub, Artikel Zhang's Lyrics, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : เนื้อเพลง+ซับไทย Higher - Mark & Jinyoung GOT7 Hangul lyrics+Thai sub
link : เนื้อเพลง+ซับไทย Higher - Mark & Jinyoung GOT7 Hangul lyrics+Thai sub

Baca juga


เนื้อเพลง+ซับไทย Higher - Mark & Jinyoung GOT7 Hangul lyrics+Thai sub

Higher - Mark & Jinyoung GOT7


아이 같은 날 보며 웃던 네 모습
อาอี คัททึน นัล โบมยอ อุซดอน เน โมซึบ
지워지지 않아
ชีวอจีจี อันนา
I can love 사랑할 나이가 됐어
I can love ซารังฮัล นาอีกา ทแวซซอ
나 충분하잖아
นา ชุงบุนฮาจันนา
생각이 나
แซงกักกี นา
또 생각이 나
โต แซงกักกี นา
너의 모습이
นอเอ โมซึบบี
계속 생각이 나
คเยซก แซงกักกี นา
텅 빈 머리에 반복되는 건 너
ทอง บิน มอรีเอ บันบกดเวนึน คอน นอ
잊지 못해 널
อิจจี มซแฮ นอล
시간이 갈수록 더 빠져들어 가
ชีกันนี คัลซูรก ทอ ปาจยอดึลรอ คา
I’m stuck in a trance
어디로 못 가
ออดีโร มซ คา
1 2 3 Let’s go
You say hi hi
너의 손짓이
นอเอ ซนจิซชี
날 뛰게 만들어
นัล ตวีเก มันดึลรอ
너의 작은 행동이 날
นอเอ ชักกึน แฮงดงงี นัล
계속 미치게 만들어
คเยซก มีชีเก มันดึลรอ
Take me high high
머린 아픈데 기분은 좋아져
มอริน อาพึนเด คีบุนนึน โชอาจยอ
너라는 약 없이 난
นอรานึน ยัก ออบชี นัน
도저히 못 참겠어
โทชอฮี มซ ชัมเกซซอ
Take me higher higher
Take me higher higher
빛이 나 네가 빛이 나
บิชชี นา เนกา บิชชี นา
오우 정말 미쳤나 봐
โออู ชองมัล มีชยอซนา บวา
You’re my moon
내 길을 밝혀줘
แน คิลรึล บัลฮยอจวอ
아름다운 네 맘을 열어줘
อารึมดาอุน เน มัมมึล ยอลรอจวอ
내 얘길 한번 들어봐
แน แยกิล ฮันบอน ทึลรอบวา
I feel so high
when it’s just us two
Hold on tight
I’m lost without you
끝없이 몰아치는 세상에서
กึทออบชี มลราชีนึน เซซังเงซอ
너의 편이 돼줄게
นอเอ พยอนนี ทแวจุลเก
널 떨어지게 두지는 않아
นอล ตอลรีจีเก ทูจีนึน อันนา
절대 놓지 않을게
ชอลแด นจจี อันนึลเก
눈감고 나를 믿어봐
นุนกัมโก นารึล มิดดอบวา
You say hi hi
너의 손짓이
นอเอ ซนจิซชี
날 뛰게 만들어
นัล ตวีเก มันดึลรอ
너의 작은 행동이 날
นอเอ ชักกึน แฮงดงงี นัล
계속 미치게 만들어
คเยซก มีชีเก มันดึลรอ
Take me high high
머린 아픈데 기분은 좋아져
มอริน อาพึนเด คีบุนนึน โชอาจยอ
너라는 약 없이 난
นอรานึน ยัก ออบชี นัน
도저히 못 참겠어
โทชอฮี มซ ชัมเกซซอ
Take me higher higher
Take me higher higher
Take me higher higher
Take me higher higherCr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย Higher - Mark & Jinyoung GOT7 Hangul lyrics+Thai sub


Demikianlah Artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Higher - Mark & Jinyoung GOT7 Hangul lyrics+Thai sub

Sekianlah artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Higher - Mark & Jinyoung GOT7 Hangul lyrics+Thai sub kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Higher - Mark & Jinyoung GOT7 Hangul lyrics+Thai sub dengan alamat link http://blog.speedtestonline.asia/2018/12/higher-mark-jinyoung-got7-hangul.html