เนื้อเพลง+ซับไทย 1:31AM (잘 지내야해) - JB & Youngjae GOT7 Hangul lyrics+Thai sub

เนื้อเพลง+ซับไทย 1:31AM (잘 지내야해) - JB & Youngjae GOT7 Hangul lyrics+Thai sub - Hallo sahabat Blog Speedtest Online, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul เนื้อเพลง+ซับไทย 1:31AM (잘 지내야해) - JB & Youngjae GOT7 Hangul lyrics+Thai sub, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Thai Sub, Artikel Zhang's Lyrics, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : เนื้อเพลง+ซับไทย 1:31AM (잘 지내야해) - JB & Youngjae GOT7 Hangul lyrics+Thai sub
link : เนื้อเพลง+ซับไทย 1:31AM (잘 지내야해) - JB & Youngjae GOT7 Hangul lyrics+Thai sub

Baca juga


เนื้อเพลง+ซับไทย 1:31AM (잘 지내야해) - JB & Youngjae GOT7 Hangul lyrics+Thai sub

1:31AM (잘 지내야해) - JB & Youngjae GOT7


아직 믿기지가 않잖아
อาจิก มิดกีจีกา อันจันนา
눈을 떠도 네가 옆에 없는 게
นุนนึล ตอโด เนกา ยอพเพ ออบนึน เค
그때의 기억이 힘들게 해도
คือแตเอ คีออกกี ฮิมดึลเก แฮโด
다시 내 머릿속
ทาชี แน มอริซซก
그 기억을 전부 비워둬
คือ คีออกกึล ชอนบู บีวอดวอ
항상 너의 생각에 잠겨 있어
ฮังซัง นอเอ แซงกักเก ชัมกยอ อิซซอ
울다 지쳐 있다가
อุลดา ชีชยอ อิซดากา
다시 네 흔적을 찾아
ทาชี เน ฮึนจอกกึล ชาจา
잘 지내야 해 아프지도 말고
ชัล ชีแนยา แฮ อาพือจีโด มัลโก
항상 웃는 모습 절대 잃지 말고
ฮังซัง อุซนึน โมซึบ ชอลแด อิลจี มัลโก
혹시나 힘들어질 때면
ฮกชีนา ฮิมดึลรอจิล แตมยอน
다시 찾아와도 돼
ทาชี ชาจาวาโด ทแว
나 여기 그대로 이곳에서 널
นา ยอกี คือแดโร อีกซเซซอ นอล
떠나지 않아
ตอนาจี อันนา
너를 기다려
นอรึล คีดารยอ
항상 너의 생각에 잠겨 있어
ฮังซัง นอเอ แซงกักเก ชัมกยอ อิซซอ
울다 지쳐 있다가
อุลดา ชีชยอ อิซดากา
다시 네 흔적을 찾아
ทาชี เน ฮึนจอกกึล ชาจา
잘 지내야 해 아프지도 말고
ชัล ชีแนยา แฮ อาพือจีโด มัลโก
항상 웃는 모습 절대 잃지 말고
ฮังซัง อุซนึน โมซึบ ชอลแด อิลจี มัลโก
혹시나 힘들어질 때면
ฮกชีนา ฮิมดึลรอจิล แตมยอน
다시 찾아와도 돼
ทาชี ชาจาวาโด ทแว
나 여기 그대로 이곳에서 널
นา ยอกี คือแดโร อีกซเซซอ นอล
너로 인해 난 모든 게 바뀌었어
นอโร อินแฮ นัน โมดึน เค บากวีออซซอ
네가 없어서 난
เนกา ออบซอซอ นัน
아무것도 할 수가 없어 난
อามูกอซโด ฮัล ซูกา ออบซอ นัน
널 잊지 못하겠지만
นอล อิจจี มซฮาเกซจีมัน
아무리 애를 써봐도
อามูรี แอรึล ซอบวาโด
넌 멀어져만 가는데 난 다시
นอน มอลรอจยอมัน คานึนเด นัน ทาชี
돌아올 거라 믿어 왜
ทลราอล คอรา มิดดอ แว
돌아와 줘 꼭 얼마나 걸려도
ทลราวา ชวอ กก ออลมานา คอลรยอโด
돌아와 줘 너 널 보내긴 싫어
ทลรากัล ชวอ นอ นอล โบแนกิน ชิลรอ
잘 지내야 해 아프지도 말고
ชัล ชีแนยา แฮ อาพือจีโด มัลโก
항상 웃는 모습 절대 잃지 말고
ฮังซัง อุซนึน โมซึบ ชอลแด อิลจี มัลโก
혹시나 힘들어질 때면
ฮกชีนา ฮิมดึลรอจิล แตมยอน
다시 찾아와도 돼
ทาชี ชาจาวาโด ทแว
나 여기 그대로 이곳에서 널
นา ยอกี คือแดโร อีกซเซซอ นอล
떠나지 않아
ตอนาจี อันนา
너를 기다려
นอรึล คีดารยอ
Cr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย 1:31AM (잘 지내야해) - JB & Youngjae GOT7 Hangul lyrics+Thai sub


Demikianlah Artikel เนื้อเพลง+ซับไทย 1:31AM (잘 지내야해) - JB & Youngjae GOT7 Hangul lyrics+Thai sub

Sekianlah artikel เนื้อเพลง+ซับไทย 1:31AM (잘 지내야해) - JB & Youngjae GOT7 Hangul lyrics+Thai sub kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel เนื้อเพลง+ซับไทย 1:31AM (잘 지내야해) - JB & Youngjae GOT7 Hangul lyrics+Thai sub dengan alamat link http://blog.speedtestonline.asia/2018/12/131am-jb-youngjae-got7-hangul.html