เนื้อเพลง+ซับไทย With Coffee (Tale of Fairy OST Part 1) - Hoons (훈스) Hangul lyrics+Thai sub

เนื้อเพลง+ซับไทย With Coffee (Tale of Fairy OST Part 1) - Hoons (훈스) Hangul lyrics+Thai sub - Hallo sahabat Blog Speedtest Online, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul เนื้อเพลง+ซับไทย With Coffee (Tale of Fairy OST Part 1) - Hoons (훈스) Hangul lyrics+Thai sub, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Thai Sub, Artikel Zhang's Lyrics, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : เนื้อเพลง+ซับไทย With Coffee (Tale of Fairy OST Part 1) - Hoons (훈스) Hangul lyrics+Thai sub
link : เนื้อเพลง+ซับไทย With Coffee (Tale of Fairy OST Part 1) - Hoons (훈스) Hangul lyrics+Thai sub

Baca juga


เนื้อเพลง+ซับไทย With Coffee (Tale of Fairy OST Part 1) - Hoons (훈스) Hangul lyrics+Thai sub

With Coffee (Tale of Fairy OST Part 1) - Hoons (훈스)


뭐해 커피 한 잔 어때
มวอแฮ คอพี ฮัน ชัน ออแต
따뜻한 잔에 달지 않게 어때
ตาตึซฮัน ชันเน ทัลจี อันเก ออแต
그래 매번 짧지만 참 달콤한
คือแร แมบอน จับจีมัน ชัม ทัลคมฮัน
늘 휴식 같은 그대 미소
นึล ฮยูชิก คัททึน คือแด มีโซ
그 포근했던 커피향 Again
คือ โพกึนแฮซดอน คอพีฮยัง Again
넘기자 짧은 아침인사
นอมกีจา จัลบึน อาชิมมินซา
짜증과 살짝 섞인
จาจึงกวา ซัลจัก ซอกกิน
목소리 바닥까지 잠겨
มกโซรี บาดักกาจี ชัมกยอ
들려주긴 싫은데
ทึลรยอจูกิน ชิลรึนเด
그럼에도 보고 싶은가봐
คือรอมเมโด โบโก ชิพพึนกาบวา
참 알 수 없어 나는
ชัม อัล ซู ออบซอ นานึน
못 참아 다시 메시질 보내
มซ ชัมมา ทาชี เมชีจิล โบแน
뭐해 커피 한 잔 어때
มวอแฮ คอพี ฮัน ชัน ออแต
따뜻한 잔에 달지 않게 어때
ตาตึซฮัน ชันเน ทัลจี อันเก ออแต
그래 매번 짧지만 참 달콤한
คือแร แมบอน จับจีมัน ชัม ทัลคมฮัน
늘 휴식 같은 그대 미소
นึล ฮยูชิก คัททึน คือแด มีโซ
그 포근했던 커피향 Again
คือ โพกึนแฮซดอน คอพีฮยัง Again
참 오늘따라 향이
ชัม โอนึลตารา ฮยังงี
더 진하게 느껴지네
ทอ ชินฮาเก นือกยอจีเน
기분 탓인가 네가 더 예뻐 보이네
คีบุน ทัชชินกา เนกา ทอ เยปอ โบอีเน
또 지난밤에 꿈에
โต ชีนันบัมเม กุมเม
막 네가 나왔던 것 같애
มัก เนกา นาวัซดอน คอซ คัทแท
따뜻했어 깨기 싫었어
ตาตึซแฮซซอ แกกี ชิลรอซซอ
쏟아낸 나의 이야기만
ซดดาแนน นาเอ อียากีมัน
가득한 테이블에
คาดึกฮัน เทอีบึลเร
웃으며 귀 기울여 들어주던
อุซซือมยอ ควี คีอุลยอ ทึลรอจูดอน
작은 천사와
ชักกึน ชอนซาวา
마주해도 욕심나는 가봐
มาจูแฮโด ยกชิมนานึน คาบวา
참 이기적인 나는
ชัม อีกีจอกกิน นานึน
Everyday
함께 하기를 원해
ฮัมเก ฮากีรึล วอนแฮ
뭐해 커피 한 잔 어때
มวอแฮ คอพี ฮัน ชัน ออแต
따뜻한 잔에 달지 않게 어때
ตาตึซฮัน ชันเน ทัลจี อันเก ออแต
그래 매번 짧지만 참 달콤한
คือแร แมบอน จับจีมัน ชัม ทัลคมฮัน
늘 휴식 같은 그대 미소
นึล ฮยูชิก คัททึน คือแด มีโซ
그 포근했던 커피향 Again
คือ โพกึนแฮซดอน คอพีฮยัง Again
We Love
We Love
언젠가 반드시 꼭
ออนเจนกา บันดือชี กก
이런
อีรอน
말하게 될 날 기다리면서
มัลฮาเก ทเวล นัล คีดารีมยอนซอ
그윽한 커피향 따라서
คืออึงฮัน คอพีฮยัง ตาราซอ
난 다시 한번 그댈 떠올리다가
นัน ทาชี ฮันบอน คือแดล ตออลรีดากา
못 참고 또 Call you
มซ ชัมโก โต Call you
뭐해 커피 한 잔 어때
มวอแฮ คอพี ฮัน ชัน ออแต
따뜻한 잔에 달지 않게 어때
ตาตึซฮัน ชันเน ทัลจี อันเก ออแต
그래 매번 짧지만 참 달콤한
คือแร แมบอน จับจีมัน ชัม ทัลคมฮัน
늘 휴식 같은 그대 미소
นึล ฮยูชิก คัททึน คือแด มีโซ
그 포근했던 커피향 Again
คือ โพกึนแฮซดอน คอพีฮยัง Again
Cr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย With Coffee (Tale of Fairy OST Part 1) - Hoons (훈스) Hangul lyrics+Thai sub


Demikianlah Artikel เนื้อเพลง+ซับไทย With Coffee (Tale of Fairy OST Part 1) - Hoons (훈스) Hangul lyrics+Thai sub

Sekianlah artikel เนื้อเพลง+ซับไทย With Coffee (Tale of Fairy OST Part 1) - Hoons (훈스) Hangul lyrics+Thai sub kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel เนื้อเพลง+ซับไทย With Coffee (Tale of Fairy OST Part 1) - Hoons (훈스) Hangul lyrics+Thai sub dengan alamat link http://blog.speedtestonline.asia/2018/11/with-coffee-tale-of-fairy-ost-part-1.html