เนื้อเพลง+ซับไทย Still (어떡해)(Want More 19 Part 2 OST) - OFA (이요한) Feat. Stella Jang Hangul lyrics+Thai sub

เนื้อเพลง+ซับไทย Still (어떡해)(Want More 19 Part 2 OST) - OFA (이요한) Feat. Stella Jang Hangul lyrics+Thai sub - Hallo sahabat Blog Speedtest Online, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul เนื้อเพลง+ซับไทย Still (어떡해)(Want More 19 Part 2 OST) - OFA (이요한) Feat. Stella Jang Hangul lyrics+Thai sub, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Thai Sub, Artikel Zhang's Lyrics, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : เนื้อเพลง+ซับไทย Still (어떡해)(Want More 19 Part 2 OST) - OFA (이요한) Feat. Stella Jang Hangul lyrics+Thai sub
link : เนื้อเพลง+ซับไทย Still (어떡해)(Want More 19 Part 2 OST) - OFA (이요한) Feat. Stella Jang Hangul lyrics+Thai sub

Baca juga


เนื้อเพลง+ซับไทย Still (어떡해)(Want More 19 Part 2 OST) - OFA (이요한) Feat. Stella Jang Hangul lyrics+Thai sub

Still (어떡해)(Want More 19 Part 2 OST) - OFA (이요한) Feat. Stella Jang


여전히 괜찮을 것 같던 아침에도
ยอจอนฮี แควนชันนึล คอซ คัทดอน อาชิมเมโด
나의 두 손을 꼭 마주 잡고
นาเอ ทู ซนนึล กก มาจู ชับโก
조용히 너를 불러봤어
โชยงฮี นอรึล บุลรอบวัซซอ
여전히 즐기러 나왔던 오늘 밤도
ยอจอนฮี ชึลกีรอ นาวัซดอน โอนึล บัมโด
너의 모습들로 가득 찼고
นอเอ โมซึบดึลโร คาดึก ชัซโก
조용히 너를 불러봤어
โชยงฮี นอรึล บุลรอบวัซซอ
이미 늦었다는 걸 너무나 잘 알기에
อีมี นึจจอซดานึน คอล นอมูนา ชัล อัลกีเอ
참고 살아가려고 해봐도
ชัมโก ซัลราการยอโก แฮบวาโด
너를 놓아주려고 해봐도
นอรึล โนอาจูรยอโก แฮบวาโด
너무 보고 싶은 걸 어떡해
นอมู โบโก ชิพพึน คอล ออตอกแฮ
자꾸 생각나는 걸 어떡해
ชากู แซงกักนานึน คอล ออตอกแฮ
다 잊으려고 애써봐도
ทา อิจจือรยอโก แอซอบวาโด
아직도 그리운 걸 어떡해
อาจิกโด คือรีอุน คอล ออตอกแฮ
네가 보고 싶은 걸 어떡해
เนกา โบโก ชิพพึน คอล ออตอกแฮ
너만 생각나는 걸 어떡해
นอมัน แซงกักนานึน คอล ออตอกแฮ
널 잊으려고 애써봐도
นอล อิจจือรยอโก แอซอบวาโด
아직도 그리운 걸
อาจิกโด คือรีอุน คอล
어떡해
ออตอกแฮ
거리 위에 수많은 사람들과 걸어가도
คอรี วีเอ ซูมันนึน ซารัมดึลกวา คอลรอกาโด
익숙한 너의 향기를 맡으면
อิกซุกฮัน นอเอ ฮยังกีรึล มัททือมยอน
자연히 너를 찾게 됐어
ชายอนฮี นอรึล ชัจเก ทแวซซอ
이미 늦었다는 걸 너무나 잘 알기에
อีมี นึจจอซดานึน คอล นอมูนา ชัล อัลกีเอ
참고 살아가려고 해봐도
ชัมโก ซัลราการยอโก แฮบวาโด
너를 놓아주려고 해봐도
นอรึล โนอาจูรยอโก แฮบวาโด
너무 보고 싶은 걸 어떡해
นอมู โบโก ชิพพึน คอล ออตอกแฮ
자꾸 생각나는 걸 어떡해
ชากู แซงกักนานึน คอล ออตอกแฮ
다 잊으려고 애써봐도
ทา อิจจือรยอโก แอซอบวาโด
아직도 그리운 걸 어떡해
อาจิกโด คือรีอุน คอล ออตอกแฮ
네가 보고 싶은 걸 어떡해
เนกา โบโก ชิพพึน คอล ออตอกแฮ
너만 생각나는 걸 어떡해
นอมัน แซงกักนานึน คอล ออตอกแฮ
널 잊으려고 애써봐도
นอล อิจจือรยอโก แอซอบวาโด
아직도 그리운 걸
อาจิกโด คือรีอุน คอล
어떡해
ออตอกแฮ
이젠 나도 못 참겠나 봐
อีเจน นาโด มซ ชัมเกซนา บวา
갈수록 아파오는 내 마음을 네게
คัลซูรก อาพาโอนึน แน มาอึมมึล เนเก
전해 줄 수는 없는 걸까
ชอนแฮ ชุล ซูนึน ออบนึน คอลกา
너무 보고 싶은 걸 어떡해
นอมู โบโก ชิพพึน คอล ออตอกแฮ
자꾸 생각나는 걸 어떡해
ชากู แซงกักนานึน คอล ออตอกแฮ
다 잊으려고 애써봐도
ทา อิจจือรยอโก แอซอบวาโด
아직도 그리운 걸 어떡해
อาจิกโด คือรีอุน คอล ออตอกแฮ
네가 보고 싶은 걸 어떡해
เนกา โบโก ชิพพึน คอล ออตอกแฮ
너만 생각나는 걸 어떡해
นอมัน แซงกักนานึน คอล ออตอกแฮ
널 잊으려고 애써봐도
นอล อิจจือรยอโก แอซอบวาโด
아직도 그리운 걸
อาจิกโด คือรีอุน คอล
어떡해
ออตอกแฮ
어떡해
ออตอกแฮ
어떡해
ออตอกแฮ
Cr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย Still (어떡해)(Want More 19 Part 2 OST) - OFA (이요한) Feat. Stella Jang Hangul lyrics+Thai sub


Demikianlah Artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Still (어떡해)(Want More 19 Part 2 OST) - OFA (이요한) Feat. Stella Jang Hangul lyrics+Thai sub

Sekianlah artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Still (어떡해)(Want More 19 Part 2 OST) - OFA (이요한) Feat. Stella Jang Hangul lyrics+Thai sub kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Still (어떡해)(Want More 19 Part 2 OST) - OFA (이요한) Feat. Stella Jang Hangul lyrics+Thai sub dengan alamat link http://blog.speedtestonline.asia/2018/11/still-want-more-19-part-2-ost-ofa-feat.html