เนื้อเพลง+ซับไทย Spring Breeze (봄바람) - Wanna One (워너원) Hangul lyrics+Thai sub

เนื้อเพลง+ซับไทย Spring Breeze (봄바람) - Wanna One (워너원) Hangul lyrics+Thai sub - Hallo sahabat Blog Speedtest Online, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul เนื้อเพลง+ซับไทย Spring Breeze (봄바람) - Wanna One (워너원) Hangul lyrics+Thai sub, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Thai Sub, Artikel Zhang's Lyrics, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : เนื้อเพลง+ซับไทย Spring Breeze (봄바람) - Wanna One (워너원) Hangul lyrics+Thai sub
link : เนื้อเพลง+ซับไทย Spring Breeze (봄바람) - Wanna One (워너원) Hangul lyrics+Thai sub

Baca juga


เนื้อเพลง+ซับไทย Spring Breeze (봄바람) - Wanna One (워너원) Hangul lyrics+Thai sub

Spring Breeze (봄바람) - Wanna One (워너원)


너와 내가 만나서
นอวา แนกา มันนาซอ
우리가 된 건 기적
อูรีกา ทเวน คอน คีจอก
다 꿈인 것만 같아
ทา กุมมิน คอซมัน คัททา
눈 감아도
นุน คัมมาโด
선명하게 보여
ซอนมยองฮาเก โบยอ
더 잘해주지 못해
ทอ ชัลแฮจูจี มซแฮ
자꾸만 후회가 돼
ชากูมัน ฮูฮเวกา ทแว
내 맘은 그게 아닌데
แน มัมมึน คือเก อานินเด
늘 같이 있고 싶은데
นึล คัทที อิซโก ชิพพึนเด
긴 터널을 지나
คิน ทอนอลรึล ชีนา
밝은 빛을 볼 때
บัลกึน บิชชึล บล แต
함께 느꼈던 따뜻한 기억들
ฮัมเก นือกยอซดอน ตาตึซฮัน คีออกดึล
늘 내 편이 되어
นึล แน พยอนนี ทเวออ
날 빛나게 만들어 주던
นัล บิชนาเก มันดึลรอ ชูดอน
만들어 주던
มันดึลรอ ชูดอน
그 미소 그 눈물 Uh
คือ มีโซ คือ นุนมุล Uh
날 불러주던 목소리
นัล บุลรอจูดอน มกโซรี
귀를 자꾸 맴돌겠지
ควีรึล ชากู แมมดลเกซจี
마주 보던 서로의 눈빛이
มาจู โบดอน ซอโรเอ นุนบิชชี
그립겠지만
คือริบเกซจีมัน
사랑 설렘 첫 느낌 선명히 남아
ซารัง ซอลเรม ชอซ นือกิม ซอนมยองฮี นัมมา
우리 다시 만나
อูรี ทาชี มันนา
봄바람이 지나가면
บมบารัมมี ชีนากามยอน
환하게 웃을게
ฮวันฮาเก อุซซึลเก
봄바람이 지나가면
บมบารัมมี ชีนากามยอน
우리 다시 만나
อูรี ทาชี มันนา
봄바람이 지나가면
บมบารัมมี ชีนากามยอน
한 번 더 안아줄게
ฮัน บอน ทอ อันนาจุลเก
봄바람이 지나가면 그때라면
บมบารัมมี ชีนากามยอน คือแตรามยอน
미안 미안
มีอัน มีอัน
늘 받기만 한 것 같아서
นึล บัดกีมัน ฮัน คอซ คัททาซอ
고마워 고마워
โคมาวอ โคมาวอ
아름다워 줘서
อารึมดาวอ ชวอซอ
텅 빈 내 맘을 넌 덮어
ทอง บิน แน มัมมึล นอน ทอพพอ
가득 너로 채워 줘서
คาดึก นอโร แชวอ ชวอซอ
지친 내게 손을 내밀어
ชีชิน แนเก ซนนึล แนมิลรอ
너만이 날 숨 쉬게 만들어
นอมันนี นัล ซุม ชวีเก มันดึลรอ
이젠 매일매일 생일 Birthday
อีเจน แมอิลแมอิล แซงงิล Birthday
난 새로 태어난 채로 Up
นัน แซโร แทออนัน แชโร Up
늘 내 편이 되어
นึล แน พยอนนี ทเวออ
날 빛나게 만들어 주던
นัล บิชนาเก มันดึลรอ ชูดอน
만들어 주던
มันดึลรอ ชูดอน
그 미소 그 눈물 Uh
คือ มีโซ คือ นุนมุล Uh
익숙한 너의 모습이
อิกซุกฮัน นอเอ โมซึบบี
어쩌면 변해가겠지
ออจอมยอน บยอนแฮกาเกซจี
마주 보던 우리의 기억은
มาจู โบดอน อูรีเอ คีออกกึน
지금 이대로
ชีกึม อีแดโร
사랑 설렘 첫 느낌 선명히 남아
ซารัง ซอลเรม ชอซ นือกิม ซอนมยองฮี นัมมา
우리 다시 만나
อูรี ทาชี มันนา
봄바람이 지나가면
บมบารัมมี ชีนากามยอน
환하게 웃을게
ฮวันฮาเก อุซซึลเก
봄바람이 지나가면 그때라면
บมบารัมมี ชีนากามยอน คือแตรามยอน
두렵지 않아
ทูรยอบจี อันนา
서로의 마음을 잘 알아
ซอโรเอ มาอึมมึล ชัล อารา
걱정하지 마 그 누구보다
คอกจองฮาจี มา คือ นูกูโบดา
너를 아끼니까
นอรึล อากีนีกา
우리 다시 만나
อูรี ทาชี มันนา
봄바람이 지나가면
บมบารัมมี ชีนากามยอน
환하게 웃을게 웃을게
ฮวันฮาเก อุซซึลเก อุซซึลเก
봄바람이 지나가면 다 지나가면
บมบารัมมี ชีนากามยอน ทา ชีนากามยอน
우리 다시 만나
อูรี ทาชี มันนา
봄바람이 지나가면
บมบารัมมี ชีนากามยอน
봄바람이 지나가면
บมบารัมมี ชีนากามยอน
한 번 더 안아줄게 안아줄게
ฮัน บอน ทอ อันนาจุลเก อันนาจุลเก
봄바람이 지나가면
บมบารัมมี ชีนากามยอน
그때라면
คือแตรามยอน

Cr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย Spring Breeze (봄바람) - Wanna One (워너원) Hangul lyrics+Thai sub


Demikianlah Artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Spring Breeze (봄바람) - Wanna One (워너원) Hangul lyrics+Thai sub

Sekianlah artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Spring Breeze (봄바람) - Wanna One (워너원) Hangul lyrics+Thai sub kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Spring Breeze (봄바람) - Wanna One (워너원) Hangul lyrics+Thai sub dengan alamat link http://blog.speedtestonline.asia/2018/11/spring-breeze-wanna-one-hangul.html