เนื้อเพลง+ซับไทย Relay (달려!)(애니메이션 ‘런닝맨 시즌2’ 엔딩곡) - (G)I-DLE ((여자)아이들) Hangul lyrics+Thai sub

เนื้อเพลง+ซับไทย Relay (달려!)(애니메이션 ‘런닝맨 시즌2’ 엔딩곡) - (G)I-DLE ((여자)아이들) Hangul lyrics+Thai sub - Hallo sahabat Blog Speedtest Online, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul เนื้อเพลง+ซับไทย Relay (달려!)(애니메이션 ‘런닝맨 시즌2’ 엔딩곡) - (G)I-DLE ((여자)아이들) Hangul lyrics+Thai sub, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Thai Sub, Artikel Zhang's Lyrics, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : เนื้อเพลง+ซับไทย Relay (달려!)(애니메이션 ‘런닝맨 시즌2’ 엔딩곡) - (G)I-DLE ((여자)아이들) Hangul lyrics+Thai sub
link : เนื้อเพลง+ซับไทย Relay (달려!)(애니메이션 ‘런닝맨 시즌2’ 엔딩곡) - (G)I-DLE ((여자)아이들) Hangul lyrics+Thai sub

Baca juga


เนื้อเพลง+ซับไทย Relay (달려!)(애니메이션 ‘런닝맨 시즌2’ 엔딩곡) - (G)I-DLE ((여자)아이들) Hangul lyrics+Thai sub

Relay (달려!)(애니메이션 ‘런닝맨 시즌2’ 엔딩곡) - (G)I-DLE ((여자)아이들)


심장이 쿵쿵 신호탄 뱅뱅
ชิมจังงี คุงคุง ชินโฮทัน แบงแบง
더 이상 뒤로 물러설 공간 따윈 없어
ทอ อีซัง ทวีโร มุลรอซอล คงกัน ตาวิน ออบซอ
발소리 쿵쿵 환호성 예예
บัลโซรี คุงคุง ฮวันโฮซอง เยเย
앞에서 비켜 나에게 실패 따윈 없어
อัพเพซอ บีคยอ นาเอเก ชิลแพ ตาวิน ออบซอ
또 생각나게 될 거야
โต แซงกักนาเก ทเวล คอยา
마법처럼 예
มาบอบชอรอม เย
La la la la la la la la
그래 쉽진 않겠지
คือแร ชวิบจิน อันเกซจี
but 두고 봐
but ทูโก บวา
느껴져 우리 하나 되는 이 느낌
นือกยอจยอ อูรี ฮานา ทเวนึน อี นือกิม
달려 빠르게 소리쳐 그렇게
ทัลรยอ ปารือเก โซรีชยอ คือรอคเค
환호성이 머릿속을 울려
ฮวันโฮซองงี มอริซซกกึล อุลรยอ
마치 알람벨
มาชี อัลรัมเบล
You don’t have to feel bad
남았어 mo’ laps
นัมมัซซอ mo' laps
어차피 우승은 우리 미안 안 미안
ออชาพี อูซึงงึน อูรี มีอัน อัน มีอัน
It’s alright alright
yeah 너와 나
yeah นอวา นา
Yeah that’s right that’s right
이렇게 함께
อีรอคเค ฮัมเก
바람을 느껴 힘껏 달려
บารัมมึล นือกยอ ฮิมกอซ ทัลรยอ
눈부신 햇살 너와 함께라면
นุนบูชิน แฮซซัล นอวา ฮัมเกรามยอน
Oh oh oh oh
keep runnin and runnin and
Oh oh oh oh
저 아득한 곳까지
ชอ อาดึกฮัน คซกาจี
Oh oh oh oh
keep runnin and runnin and
Oh oh oh oh
더 달려봐 끝까지
ทอ ทัลรยอบวา กึทกาจี
소리쳐 헤이헤이 따라해 예예
โซรีชยอ เฮอีเฮอี ตาราแฮ เยเย
힘들고 지쳐 그럴 땐 이렇게 외쳐
ฮิมดึลโก ชีชยอ คือรอล แตน อีรอคเค เวชยอ
이 기세 Ay ay
อี คีเซ Ay ay
끝까지 Run run
กึทกาจี Run run
포기는 Never
โพกีนึน Never
네겐 우리들이 있어
เนเกน อูรีดึลรี อิซซอ
궁금하지 마지막 미소의 주인공
คึงกึมฮาจี มาจีมัก มีโซเอ ชูอินกง
눈 감으면 떠오를 걸
นุน คัมมือมยอน ตอโอรึล คอล
미소 짓는 우리들
มีโซ ชิซนึน อูรีดึล
걱정 따윈 필요 없어
คอกจอง ตาวิน พิลโย ออบซอ
Putting all our powers together
두려울 건 하나 없지
ทูรยออุล คอน ฮานา ออบจี
La la la la la la la la
달려 빠르게 소리쳐 그렇게
ทัลรยอ ปารือเก โซรีชยอ คือรอคเค
환호성이 머릿속을 울려
ฮวันโฮซองงี มอริซซกกึล อุลรยอ
마치 알람벨
มาชี อัลรัมเบล
You don’t have to feel bad
남았어 mo’ laps
นัมมัซซอ mo' laps
어차피 우승은 우리 미안 안 미안
ออชาพี อูซึงงึน อูรี มีอัน อัน มีอัน
It’s alright alright
yeah 너와 나
yeah นอวา นา
Yeah that’s right that’s right
이렇게 함께
อีรอคเค ฮัมเก
바람을 느껴 힘껏 달려
บารัมมึล นือกยอ ฮิมกอซ ทัลรยอ
눈부신 햇살 너와 함께라면
นุนบูชิน แฮซซัล นอวา ฮัมเกรามยอน
Oh oh oh oh
keep runnin and runnin and
Oh oh oh oh
저 아득한 곳까지
ชอ อาดึกฮัน คซกาจี
Oh oh oh oh
keep runnin and runnin and
Oh oh oh oh
더 달려봐 끝까지
ทอ ทัลรยอบวา กึทกาจี
Let’s go
우리만 우리만 우리만의 케미
อูรีมัน อูรีมัน อูรีมันเน เคมี
Oh 케미
Oh เคมี
You know
우리라 우리라 우리라서 가능한 걸
อูรีรา อูรีรา อูรีราซอ คานึงฮัน คอล
Let’s run til the end
오오오오 더 달려봐 끝까지
โอโอโอโอ ทอ ทัลรยอบวา กึทกาจี
워우워우어
วออูวออูออ
It’s alright alright
yeah 너와 나
yeah นอวา นา
Yeah that’s right that’s right
이렇게 함께
อีรอคเค ฮัมเก
바람을 느껴 힘껏 달려
บารัมมึล นือกยอ ฮิมกอซ ทัลรยอ
눈부신 햇살 너와 함께라면
นุนบูชิน แฮซซัล นอวา ฮัมเกรามยอน
Oh oh oh oh
keep runnin and runnin and
Oh oh oh oh
저 아득한 곳까지
ชอ อาดึกฮัน คซกาจี
Oh oh oh oh
keep runnin and runnin and
Oh oh oh oh
더 달려봐 끝까지
ทอ ทัลรยอบวา กึทกาจี
Cr. Hangul lyrics by Klyrics.net
     Thai sub by Balloon Zhang

Thai sub เนื้อเพลง+ซับไทย Relay (달려!)(애니메이션 ‘런닝맨 시즌2’ 엔딩곡) - (G)I-DLE ((여자)아이들) Hangul lyrics+Thai sub


Demikianlah Artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Relay (달려!)(애니메이션 ‘런닝맨 시즌2’ 엔딩곡) - (G)I-DLE ((여자)아이들) Hangul lyrics+Thai sub

Sekianlah artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Relay (달려!)(애니메이션 ‘런닝맨 시즌2’ 엔딩곡) - (G)I-DLE ((여자)아이들) Hangul lyrics+Thai sub kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel เนื้อเพลง+ซับไทย Relay (달려!)(애니메이션 ‘런닝맨 시즌2’ 엔딩곡) - (G)I-DLE ((여자)아이들) Hangul lyrics+Thai sub dengan alamat link http://blog.speedtestonline.asia/2018/11/relay-2-gi-dle-hangul-lyricsthai-sub.html